Mar
6
Mié
2019
Taller sobre desarrollo del liderazgo para electas de los concejos de Vitoria-Gasteiz @ Casa de Juntas de Elorriaga Nº9, Vitoria-Gasteiz
Mar 6 a las 4:30 pm – 7:30 pm

MATRIKULAK 9452386633

LIDERGOAREN GARAPENARI BURUZKO LANTEGIA, VITORIA-GASTEIZKO KONTZEJUETAKO EMAKUME HAUTETSIENTZAT

1. LANTEGIAREN XEDEAK

Norberaren lidergo-estiloa garatzea, norberaren gaitasunak aktibatuz.

Uste mugatzaileak identifikatzea eta deuseztatzea.

Gizartearekin arduratsua den lidergo mota batetik gainerakoei zer eman ahal eta zer eman nahi diegun identifikatzea.

Oinarrizko komunikazio-trebetasunak ikastea, konfiantzazko guneak sortzeko.

Erakundeak sistema gisa ulertzea, sisteman dudan tokia ulertzea eta sistemaren eta nire rolaren mugak ulertzea.

2. LANTEGIAREN EDUKIAK

Zer da lider aritzea? Zer da liderra izatea? Beharrezko elementuak. Zertarako izan nahi dut lider ona? Lidergoa zerbitzu-bokazio gisa. Lidergo politikoan, zer da zerbitzu-bokazioa edukitzea?

Norberaren lidergoaren elementu giltzarriak identifikatzea. Norberaren sendotasunen eta balioen jakitun izatea. Horiek indartzen ikastea.

Nire lidergoa mugatzen duten elementuak identifikatzea eta kudeatzea. Nola mugatu ditzaket besteak?

Nor naiz ni? Zer ematen dit politikak? Zer lortu nahi dut? Zertarako nago politikan? Egiten dudanari zentzua ematea.

Erakundeak sistema gisa: helburua eta harreman egokiena. Nire rola, nire rolaren mugak eta sistemaren mugak. Eta zentzua? Leialtasunen sistema (alderdia, taldea…).

Sistema entzutea, arakatzea eta sistemaren energia-eremu emozionala.

Feedbacka eta konpromisoen finkapena.

Komunikazioaren toxinak eta horien antidotoa.

Ekintzara igarotzea: norberaren ekintza-plana diseinatzea.

*OHARRA: parte-hartzaileen premien arabera eta taldearen abiadaren arabera egokitu ahalko dira edukiak.

3. LANTEGIAREN ZEHAZTAPENAK

Ordu-kopurua: 3 orduko 6 saiotan banatutako 18 ordu.

Datak: Urtarrilak 23, otsailak 6 eta 21, martxoak 6 eta 20, apirilak 3.

Ordutegia: 16:30etik 19:30era.

Metodologia: Lantegia metodologia parte-hartzaile eta esperientzialean oinarritzen da; hau da, eginez ikasteko dinamikan. Beraz, saio guztiak oinarrituko dira erakusketetan, ariketetan eta dinamiketan, bai eta taldearekiko feedback etengabean ere.

Tokia: Elorriagako Batzar-Etxea 9, Vitoria-Gasteiz

Trebatzailea: Maru sarasola

____________________________________

INSCRIPCIONES 945286633

TALLER SOBRE DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA ELECTAS DE LOS CONCEJOS DE VITORIA-GASTEIZ

1. OBJETIVOS DEL TALLER

Desarrollar un estilo de liderazgo propio, activando las propias potencialidades.

Identificar y eliminar creencias limitadoras.

Identificar qué podemos y qué queremos aportar a las demás personas desde un liderazgo socialmente responsable.

Aprender habilidades de comunicación básicas para generar espacios de confianza.

Entender las organizaciones como sistemas, mi lugar en el sistema y los límites del sistema y de mi rol.

2. CONTENIDOS DEL TALLER

¿Qué es liderar? ¿Qué es ser líder? Elementos necesarios. ¿Para qué quiero ser una buena líder? El liderazgo como vocación de servicio. ¿Cómo entendemos la vocación de servicio en el liderazgo político?

Identificar elementos clave del propio liderazgo. Ser consciente de las fortalezas propias y valores. Aprender a potenciarlos.

Identificación y gestión de los elementos limitadores de mi propio liderazgo. ¿Cómo puedo limitar a otras personas?

¿Quién soy yo? ¿Qué me aporta la política? ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué estoy en política? Dotar de sentido a lo que hago

Las organizaciones como sistemas: el propósito y la relación más adecuada para realizarlo. Mi rol, los límites de mi rol y los límites del sistema. ¿Y el sentido? Sistema de lealtades (el partido, mi grupo …)

La escucha, la indagación y el campo energético emocional del sistema.

La entrega de feedback y la fijación de compromisos.

Las toxinas de la comunicación y sus antídotos.

Pasar a la acción: diseño de un plan de acción individual.

*NOTA: los contenidos se podrán ajustar en función de las necesidades de las participantes y de la marcha del grupo.

3. ESPECIFICACIONES DEL TALLER

Nº de horas: 18 repartidas en 6 sesiones de 3 horas cada una.

Fechas: 23 de Enero, 6 y 21 de Febrero, 6 y 20 de Marzo, 3 de Abril.

Horario: de 16:30 a 19:30.

Metodología: será participativa y experiencial, es decir, “aprender haciendo”. Por tanto, todas las sesiones estarán basadas en demostraciones, ejercicios y dinámicas y se basarán en un feedback continuo con el grupo.

Lugar: Casa de Juntas de Elorriaga nº9, Vitoria-Gasteiz

Facilitadora: Maru Sarasola

 

Mar
20
Mié
2019
Taller sobre desarrollo del liderazgo para electas de los concejos de Vitoria-Gasteiz @ Casa de Juntas de Elorriaga Nº9, Vitoria-Gasteiz
Mar 20 a las 4:30 pm – 7:30 pm

MATRIKULAK 9452386633

LIDERGOAREN GARAPENARI BURUZKO LANTEGIA, VITORIA-GASTEIZKO KONTZEJUETAKO EMAKUME HAUTETSIENTZAT

1. LANTEGIAREN XEDEAK

Norberaren lidergo-estiloa garatzea, norberaren gaitasunak aktibatuz.

Uste mugatzaileak identifikatzea eta deuseztatzea.

Gizartearekin arduratsua den lidergo mota batetik gainerakoei zer eman ahal eta zer eman nahi diegun identifikatzea.

Oinarrizko komunikazio-trebetasunak ikastea, konfiantzazko guneak sortzeko.

Erakundeak sistema gisa ulertzea, sisteman dudan tokia ulertzea eta sistemaren eta nire rolaren mugak ulertzea.

2. LANTEGIAREN EDUKIAK

Zer da lider aritzea? Zer da liderra izatea? Beharrezko elementuak. Zertarako izan nahi dut lider ona? Lidergoa zerbitzu-bokazio gisa. Lidergo politikoan, zer da zerbitzu-bokazioa edukitzea?

Norberaren lidergoaren elementu giltzarriak identifikatzea. Norberaren sendotasunen eta balioen jakitun izatea. Horiek indartzen ikastea.

Nire lidergoa mugatzen duten elementuak identifikatzea eta kudeatzea. Nola mugatu ditzaket besteak?

Nor naiz ni? Zer ematen dit politikak? Zer lortu nahi dut? Zertarako nago politikan? Egiten dudanari zentzua ematea.

Erakundeak sistema gisa: helburua eta harreman egokiena. Nire rola, nire rolaren mugak eta sistemaren mugak. Eta zentzua? Leialtasunen sistema (alderdia, taldea…).

Sistema entzutea, arakatzea eta sistemaren energia-eremu emozionala.

Feedbacka eta konpromisoen finkapena.

Komunikazioaren toxinak eta horien antidotoa.

Ekintzara igarotzea: norberaren ekintza-plana diseinatzea.

*OHARRA: parte-hartzaileen premien arabera eta taldearen abiadaren arabera egokitu ahalko dira edukiak.

3. LANTEGIAREN ZEHAZTAPENAK

Ordu-kopurua: 3 orduko 6 saiotan banatutako 18 ordu.

Datak: Urtarrilak 23, otsailak 6 eta 21, martxoak 6 eta 20, apirilak 3.

Ordutegia: 16:30etik 19:30era.

Metodologia: Lantegia metodologia parte-hartzaile eta esperientzialean oinarritzen da; hau da, eginez ikasteko dinamikan. Beraz, saio guztiak oinarrituko dira erakusketetan, ariketetan eta dinamiketan, bai eta taldearekiko feedback etengabean ere.

Tokia: Elorriagako Batzar-Etxea 9, Vitoria-Gasteiz

Trebatzailea: Maru sarasola

____________________________________

INSCRIPCIONES 945286633

TALLER SOBRE DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA ELECTAS DE LOS CONCEJOS DE VITORIA-GASTEIZ

1. OBJETIVOS DEL TALLER

Desarrollar un estilo de liderazgo propio, activando las propias potencialidades.

Identificar y eliminar creencias limitadoras.

Identificar qué podemos y qué queremos aportar a las demás personas desde un liderazgo socialmente responsable.

Aprender habilidades de comunicación básicas para generar espacios de confianza.

Entender las organizaciones como sistemas, mi lugar en el sistema y los límites del sistema y de mi rol.

2. CONTENIDOS DEL TALLER

¿Qué es liderar? ¿Qué es ser líder? Elementos necesarios. ¿Para qué quiero ser una buena líder? El liderazgo como vocación de servicio. ¿Cómo entendemos la vocación de servicio en el liderazgo político?

Identificar elementos clave del propio liderazgo. Ser consciente de las fortalezas propias y valores. Aprender a potenciarlos.

Identificación y gestión de los elementos limitadores de mi propio liderazgo. ¿Cómo puedo limitar a otras personas?

¿Quién soy yo? ¿Qué me aporta la política? ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué estoy en política? Dotar de sentido a lo que hago

Las organizaciones como sistemas: el propósito y la relación más adecuada para realizarlo. Mi rol, los límites de mi rol y los límites del sistema. ¿Y el sentido? Sistema de lealtades (el partido, mi grupo …)

La escucha, la indagación y el campo energético emocional del sistema.

La entrega de feedback y la fijación de compromisos.

Las toxinas de la comunicación y sus antídotos.

Pasar a la acción: diseño de un plan de acción individual.

*NOTA: los contenidos se podrán ajustar en función de las necesidades de las participantes y de la marcha del grupo.

3. ESPECIFICACIONES DEL TALLER

Nº de horas: 18 repartidas en 6 sesiones de 3 horas cada una.

Fechas: 23 de Enero, 6 y 21 de Febrero, 6 y 20 de Marzo, 3 de Abril.

Horario: de 16:30 a 19:30.

Metodología: será participativa y experiencial, es decir, “aprender haciendo”. Por tanto, todas las sesiones estarán basadas en demostraciones, ejercicios y dinámicas y se basarán en un feedback continuo con el grupo.

Lugar: Casa de Juntas de Elorriaga nº9, Vitoria-Gasteiz

Facilitadora: Maru Sarasola

 

Abr
3
Mié
2019
Taller sobre desarrollo del liderazgo para electas de los concejos de Vitoria-Gasteiz @ Casa de Juntas de Elorriaga Nº9, Vitoria-Gasteiz
Abr 3 a las 4:30 pm – 7:30 pm

MATRIKULAK 9452386633

LIDERGOAREN GARAPENARI BURUZKO LANTEGIA, VITORIA-GASTEIZKO KONTZEJUETAKO EMAKUME HAUTETSIENTZAT

1. LANTEGIAREN XEDEAK

Norberaren lidergo-estiloa garatzea, norberaren gaitasunak aktibatuz.

Uste mugatzaileak identifikatzea eta deuseztatzea.

Gizartearekin arduratsua den lidergo mota batetik gainerakoei zer eman ahal eta zer eman nahi diegun identifikatzea.

Oinarrizko komunikazio-trebetasunak ikastea, konfiantzazko guneak sortzeko.

Erakundeak sistema gisa ulertzea, sisteman dudan tokia ulertzea eta sistemaren eta nire rolaren mugak ulertzea.

2. LANTEGIAREN EDUKIAK

Zer da lider aritzea? Zer da liderra izatea? Beharrezko elementuak. Zertarako izan nahi dut lider ona? Lidergoa zerbitzu-bokazio gisa. Lidergo politikoan, zer da zerbitzu-bokazioa edukitzea?

Norberaren lidergoaren elementu giltzarriak identifikatzea. Norberaren sendotasunen eta balioen jakitun izatea. Horiek indartzen ikastea.

Nire lidergoa mugatzen duten elementuak identifikatzea eta kudeatzea. Nola mugatu ditzaket besteak?

Nor naiz ni? Zer ematen dit politikak? Zer lortu nahi dut? Zertarako nago politikan? Egiten dudanari zentzua ematea.

Erakundeak sistema gisa: helburua eta harreman egokiena. Nire rola, nire rolaren mugak eta sistemaren mugak. Eta zentzua? Leialtasunen sistema (alderdia, taldea…).

Sistema entzutea, arakatzea eta sistemaren energia-eremu emozionala.

Feedbacka eta konpromisoen finkapena.

Komunikazioaren toxinak eta horien antidotoa.

Ekintzara igarotzea: norberaren ekintza-plana diseinatzea.

*OHARRA: parte-hartzaileen premien arabera eta taldearen abiadaren arabera egokitu ahalko dira edukiak.

3. LANTEGIAREN ZEHAZTAPENAK

Ordu-kopurua: 3 orduko 6 saiotan banatutako 18 ordu.

Datak: Urtarrilak 23, otsailak 6 eta 21, martxoak 6 eta 20, apirilak 3.

Ordutegia: 16:30etik 19:30era.

Metodologia: Lantegia metodologia parte-hartzaile eta esperientzialean oinarritzen da; hau da, eginez ikasteko dinamikan. Beraz, saio guztiak oinarrituko dira erakusketetan, ariketetan eta dinamiketan, bai eta taldearekiko feedback etengabean ere.

Tokia: Elorriagako Batzar-Etxea 9, Vitoria-Gasteiz

Trebatzailea: Maru sarasola

____________________________________

INSCRIPCIONES 945286633

TALLER SOBRE DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA ELECTAS DE LOS CONCEJOS DE VITORIA-GASTEIZ

1. OBJETIVOS DEL TALLER

Desarrollar un estilo de liderazgo propio, activando las propias potencialidades.

Identificar y eliminar creencias limitadoras.

Identificar qué podemos y qué queremos aportar a las demás personas desde un liderazgo socialmente responsable.

Aprender habilidades de comunicación básicas para generar espacios de confianza.

Entender las organizaciones como sistemas, mi lugar en el sistema y los límites del sistema y de mi rol.

2. CONTENIDOS DEL TALLER

¿Qué es liderar? ¿Qué es ser líder? Elementos necesarios. ¿Para qué quiero ser una buena líder? El liderazgo como vocación de servicio. ¿Cómo entendemos la vocación de servicio en el liderazgo político?

Identificar elementos clave del propio liderazgo. Ser consciente de las fortalezas propias y valores. Aprender a potenciarlos.

Identificación y gestión de los elementos limitadores de mi propio liderazgo. ¿Cómo puedo limitar a otras personas?

¿Quién soy yo? ¿Qué me aporta la política? ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué estoy en política? Dotar de sentido a lo que hago

Las organizaciones como sistemas: el propósito y la relación más adecuada para realizarlo. Mi rol, los límites de mi rol y los límites del sistema. ¿Y el sentido? Sistema de lealtades (el partido, mi grupo …)

La escucha, la indagación y el campo energético emocional del sistema.

La entrega de feedback y la fijación de compromisos.

Las toxinas de la comunicación y sus antídotos.

Pasar a la acción: diseño de un plan de acción individual.

*NOTA: los contenidos se podrán ajustar en función de las necesidades de las participantes y de la marcha del grupo.

3. ESPECIFICACIONES DEL TALLER

Nº de horas: 18 repartidas en 6 sesiones de 3 horas cada una.

Fechas: 23 de Enero, 6 y 21 de Febrero, 6 y 20 de Marzo, 3 de Abril.

Horario: de 16:30 a 19:30.

Metodología: será participativa y experiencial, es decir, “aprender haciendo”. Por tanto, todas las sesiones estarán basadas en demostraciones, ejercicios y dinámicas y se basarán en un feedback continuo con el grupo.

Lugar: Casa de Juntas de Elorriaga nº9, Vitoria-Gasteiz

Facilitadora: Maru Sarasola

 

May
15
Mié
2019
San Isidro Comida de Hermandad de los Concejos de Vitoria-Gasteiz @ Escuela de Cocina de Gamarra Mayor
May 15 a las 2:30 pm
Jun
25
Sáb
2022
Jornada de Talleres Artísticos @ Casa de Juntas de Elorriaga
Jun 25 a las 10:30 am

Inscripción ANTES DEL 10 DE JUNIO

945286633

PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Sep
1
Jue
2022
Actividades Culturales y Deportivas Zona Rural Vitoria-Gasteiz Octubre 2022- Junio2023 @ Casa de Juntas de Elorriaga
Sep 1 a las 9:00 am – Sep 20 a las 2:30 pm

Descárgate aquí el programa completo: LINK

Y en el siguiente vínculo tenéis toda la información de los talleres ZENTANGLE: LINK

 

 

 

 

 

Sep
16
Sáb
2023
Zentangle Dibujo y sombreados @ Casa de Juntas de Elorriaga
Sep 16 a las 10:00 am – 1:00 pm

16 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Zentangle Dibujo y sombreados

De 16:00 a 19:00h Bolsos de Crochet

23 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Bisutería

De 16:00 a 19:00h Pintura a espátula

Casa de Juntas de Elorriaga, 9 (Elorriaga) ACOVI-GKE

Precio por persona 10 euros (material incluido)

Inscripción: 945286633/635759355

 

 

 

Bolsos de Crochet @ Casa de Juntas de Elorriaga
Sep 16 a las 4:00 pm – 7:00 pm

16 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Zentangle Dibujo y sombreados

De 16:00 a 19:00h Bolsos de Crochet

23 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Bisutería

De 16:00 a 19:00h Pintura a espátula

Casa de Juntas de Elorriaga, 9 (Elorriaga) ACOVI-GKE

Precio por persona 10 euros (material incluido)

Inscripción: 945286633/635759355

 

 

 

Sep
23
Sáb
2023
Bisutería @ Casa de Juntas de Elorriaga
Sep 23 a las 10:00 am – 1:00 pm

16 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Zentangle Dibujo y sombreados

De 16:00 a 19:00h Bolsos de Crochet

23 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Bisutería

De 16:00 a 19:00h Pintura a espátula

Casa de Juntas de Elorriaga, 9 (Elorriaga) ACOVI-GKE

Precio por persona 10 euros (material incluido)

Inscripción: 945286633/635759355

 

 

 

Pintura a espátula @ Casa de Juntas de Elorriaga
Sep 23 a las 4:00 pm – 7:00 pm

16 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Zentangle Dibujo y sombreados

De 16:00 a 19:00h Bolsos de Crochet

23 de septiembre 2023:

De 10:00 a 13:00h Bisutería

De 16:00 a 19:00h Pintura a espátula

Casa de Juntas de Elorriaga, 9 (Elorriaga) ACOVI-GKE

Precio por persona 10 euros (material incluido)

Inscripción: 945286633/635759355